STARBETMM.ONLINE

ေလာ႔ခ္အင္ လုပ္ရန္

ဘာသာစကားေျပာင္းရန္

ျမန္မာ အဂၤလိပ္
ပိတ္ရန္

ေန့စဥ္သြင္းေငြမွ ခ်က္ခ်င္း ေဘာနပ္ 10% ရယူလိုက္ပါ။ မွတ္ခ်က္

- အျမင့္ဆံုးသြင္းေငြ 50,000MMK
- တစ္ရက္လ်ွင္တစ္ေခါက္တည္းသာ
- သြင္းေငြ နဲ့ ေဘာနပ္ ေပါင္း Turnover 7ဆ
- သတ္မွတ္ထားသည္႔ Turnover မေရာက္ပဲ ေငြသြင္း-ထုတ္မူ႐ွိပါက ဤပ႐ုိမိုးရွင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း ခံရပါမည္။
- ကေရးဒစ္ အမွတ္မွာ သံုည ကေရးဒစ္ က်န္ပါကပ႐ုိမိုး႐ွင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရမည္။
- ကေရးဒစ္ ျဖည္႔ျပီး မကစားခင္ လူၾကီးမင္းတို႔ဘက္မွ ပ႐ုိမိုးရွင္းကို လ်က္ခ်င္းေတာင္းဆိုရပါမည္။ မေတာင္းပဲ ေဆာ႔ကစားလိုက္ပါက ဤပ႐ုိမိုးရွင္း မရပါ။
- ဤပ႐ုိမိုးရွင္းသည္ အခ်ိန္မေရြးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
- ဤပ႐ုိမိုးရွင္းမ်ားကို မသမာမူ၊မ႐ုိးသားေသ နည္းလမ္းျဖင္႔ ေဆာ႔ကစားျခင္းေတြ႔ရွိပါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္မွ လူၾကီးမင္း၏ အေကာင္႔ကို ပိတ္သိမ္းသြားပါမည္။

Copyright © 2019-2020